stichting sociale christendemocratie

Over de stichting

Veelgestelde vragen

De Stichting Sociale Christendemocratie heeft als doel om de christendemocratie in Nederland als politieke traditie te doen voortbestaan, onder meer door het opleiden van nieuw christendemocratisch talent.

De Stichting Sociale Christendemocratie is een initiatief uit de samenleving van betrokken christendemocraten, die hieraan onbezoldigd en op vrijwillige basis meewerken. Contact met het Stichtingsbestuur kunt u hier opnemen.

De Stichting Sociale Christendemocratie heeft geen band met politieke partijen. In het verleden was de Stichting Sociale Christendemocratie wel in deze context actief.

Mede als gevolg van de politieke ontwikkelingen in de laatste 2 jaar en de versplintering van de christendemocratie over een veelvoud aan partijen heeft het bestuur eind 2021 besloten zich op geen enkele manier meer bezig te houden met partijpolitiek.

Wij blijven echter onverminderd hechten aan de christendemocratische politieke traditie en het voortbestaan daarvan in Nederland. De activiteiten van de Stichting Sociale Christendemocratie, in het bijzonder het organiseren van een meerdaagse zomerschool voor het vormen van nieuw christendemocratisch talent, zullen dan ook ongehinderd doorgang vinden. Deze activiteiten staan open voor leden van alle partijen en vanzelfsprekend ook voor degene die politiek ongebonden zijn.

De Stichting Sociale Christendemocratie is financieel zelfstandig door giften en donaties en andere (periodieke) financiële steun van sympathisanten en donateurs.

Dat stellen wij zeer op prijs. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief  via de website of ons volgen op Twitter.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten. Je kunt je op elke moment uitschrijven. Bekijk onze privacyverklaring om te zien hoe we met je gegevens omgaan.

.

De zomerschool en herfstschool wordt georganiseerd door de Stichting Christendemocratische Leergangen. Meer informatie over deze stichting vindt u hier.

lever een bijdrage

Alle beetjes helpen...