stichting sociale christendemocratie

Over de stichting

Veelgestelde vragen

De Stichting Sociale Christendemocratie heeft als doel om de christendemocratie in Nederland als politieke traditie te doen voortbestaan, onder meer door het opleiden van nieuw christendemocratisch talent.

De Stichting Sociale Christendemocratie is een initiatief uit de samenleving van betrokken christendemocraten, die hieraan onbezoldigd en op vrijwillige basis meewerken. Contact met het Stichtingsbestuur kunt u hier opnemen.

De Stichting Sociale Christendemocratie heeft geen enkele band met het CDA. In het verleden was de Stichting Sociale Christendemocratie wel in deze context actief. Zo waren wij de initiatiefnemers voor het bijeenroepen van het bijzonder partijcongres naar aanleiding van het vertrek van dhr. Omtzigt uit het CDA en de malversaties die hieraan waren voorafgegaan.

Tijdens en na dit congres bleek dat het partijkader een andere koers voor het CDA voorstond dan wij goed achten. Op dit congres bleek ook dat wij een minderheidsgeluid waren, en de grote meerderheid het door het kader ingeslagen pad wenste te blijven volgen. Het bestuur van de Stichting Sociale Christendemocratie heeft daarom in oktober 2021 besloten zich op geen enkele manier meer bezig te houden met de interne partijperikelen van het CDA. Een aantal bestuursleden heeft daarbij het partijlidmaatschap opgezegd.

Wij blijven echter onverminderd hechten aan de christendemocratische politieke traditie en het voortbestaan daarvan in Nederland. De activiteiten van de Stichting Sociale Christendemocratie, in het bijzonder het organiseren van een meerdaagse zomerschool voor het vormen van nieuw christendemocratisch talent, zullen dan ook ongehinderd doorgang vinden.

De Stichting Sociale Christendemocratie is financieel zelfstandig door giften en donaties en andere (periodieke) financiële steun van sympathisanten en donateurs.

Het analyseren van fundamentele kritiek op wat er mis is in de huidige samenleving en het formuleren van betere antwoorden op de grote problemen van vandaag is een arbiedsintensief proces. Uw financiële bijdrage helpt ons daarbij. Meer hierover, leest u hier.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief  via de website of ons volgen op Twitter.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten. Je kunt je op elke moment uitschrijven. Bekijk onze privacyverklaring om te zien hoe we met je gegevens omgaan.

.
lever een bijdrage

Alle beetjes helpen...