stichting sociale christendemocratie

Netwerk

Stichting sociale christendemocratie

Netwerk Sociale Christendemocratie

Het netwerk sociale christendemocratie verenigt politieke geestverwanten van het gematigde, christendemocratische midden.

Het appèl van de stichting sociale christendemocratie dient hiervoor als uitgangspunt.

Open aanmelding is nog niet mogelijk. Een update volgt op korte termijn.

Bestaande deelnemers kunnen inloggen op het ledenportaal via het hun bekende webadres.