Stichting Christendemocratische leergangen

Leergangen

De Stichting Christendemocratische Leergangen is voortgekomen uit de Stichting Sociale Christendemocratie en organiseert cursussen en leergangen voor christendemocratisch talent - waaronder de jaarlijkse zomerschool.

Bestuur

Juridische informatie

  • Stichting Christendemocratische Leergangen
  • Statutair gevestigd te Wierden (O)
  • RSIN 866392713
  • KVK 93424752

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Doelstelling en beleidsplan

De Stichting Christendemocratische Leergangen heeft als missie het
bevorderen van de kennis en de bewustwording van de
christendemocratische traditie en haar toepassing in de hedendaagse
samenleving


Het beleidsplan van de Stichting Christendemocratische Leergangen kunt u hier downloaden

Contact

U kunt per e-mail contact opnemen met de Stichting Christendemocratische Leergangen via leergangen@socialechristendemocratie.nl

LEVER een bijdrage

Alle beetjes helpen...