In het Nieuws

Trouw: CDA en VVD hebben kritiek op doorrekeningen verkiezingsprogramma door planbureau

1 maart 2021

Bontenbals partijgenoot Pieter Omtzigt liet zich recent tijdens een lezing ook kritisch uit over de planbureaus. Ook hij signaleert dat partijen hun programma’s zo schrijven, dat zij goed uit de analyses van het CPB komen. “Op het moment dat we dit vergeten, krijgen we beleid dat op papier weliswaar een succes is, maar in werkelijkheid de situatie verergert.”

https://www.trouw.nl/politiek/cda-en-vvd-hebben-kritiek-op-doorrekeningen-verkiezingsprogramma-door-planbureaus~bef5ba89/

Geenstijl.nl: Belangrijke Disclaimer bij CPB- en PBL-modellen

1 maart 2021

Natuurlijk gaat helemaal niemand op een vroege maandagmorgen naar een econometrist van CDA-huize kijken die uitlegt waarom de voltallige media en alle politieke partijen je vandaag om de tuin gaan leiden met hun eigen klikbeet- en campagnemodellen, maar dan kunnen wij in ieder geval naar eer en geweten zeggen dat het aan ons niet heeft gelegen dat u niet snapt waarom alles altijd alleen maar duurder wordt, maar nooit goedkoper – net zo lang tot niemand in de praktijk nog opwaarts economisch mobiel meegroeit met de theoretische modellen. Omdat politieke partijen hun programma’s afstemmen op PBL & CPB-modellen, zodat ze in de krantenkoppen als BANENKAMPIOEN worden genoemd – zonder dat er écht werk wordt gecreëerd. En, makkelijke slotvraag, weet u wie daar voor betaalt? Juist: u, de modelburger.

https://www.geenstijl.nl/5157924/all-models-all-wrong-but-some-are-useful/

AD: Partij die ‘gratis bier’ uitdeelt, valt vandaag hard door de mand

28 februari 2021

Tegelijkertijd is er de terugkerende discussie over de vraag in hoeverre de rekenmodellen van de planbureaus zich verhouden tot de echte wereld. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt verzette zich onlangs in een speech opnieuw tegen die modelwerkelijkheid die de Haagse agenda is gaan bepalen. Een berucht voorbeeld is het ritueel van de koopkrachtplaatjes: politici draaien graag aan allerlei knoppen om in de koopkrachttabellen van het CPB tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen, zonder dat het te veel geld kost. De realiteit is volgens Omtzigt dat de koopkracht er in werkelijkheid niet veel op vooruitgaat. ,,Het doel is niet meer het verbeteren van de koopkracht, het doel is het verbeteren van de door het CPB berekende koopkrachtplaatje. Dat leidt immers tot positieve krantenkoppen en politiek draagvlak.”

https://www.ad.nl/politiek/partij-die-gratis-bier-uitdeelt-valt-vandaag-hard-door-de-mand~a577317e/

FD: Ceci n’est pas une pipe, of: de schijnzekerheid van de Haagse modellenwereld

26 februari 2021

.. Alle modellen hebben het mis, maar enkele zijn wel nuttig’, citeerde dezelfde dag Pieter Omtzigt de statisticus George Box. In een betoog voor de stichting Sociale Christendemocratie fileerde de nummer twee van het CDA (en econometrist) het modeldenken dat in Den Haag meer dan ooit hoogtij viert. Modellen worden te serieus genomen, vindt Omtzigt. Daardoor gaat het ook vaak mis met het beleid, dat dan alleen nog in theorie effectief is. Zo kent het belastingstelsel €100 mrd aan kortingen en prikkels waarvan we het effect volgens Omtzigt in onze ‘veilige modellenwereld’ niet willen weten. De keerzijde van de ‘snoeiharde prikkels’ is volgens hem intussen zichtbaar in ‘rijen bij voedselbanken, faillissementen en schuldhulpverlening’.

https://fd.nl/economie-politiek/1375437/ceci-n-est-pas-une-pipe-of-de-schijnzekerheid-van-de-haagse-modellenwereld

NRC: Wie zorgt voor meeste welvaart en voor het beste klimaat?

26 februari 2021

Een slechte beoordeling is een publicitair risico, zei CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt deze week in een speech voor de Stichting voor Sociale Christendemocratie. „En dus past elke partij haar plannen aan aan het rekenmodel van het CPB.” Met modellen is niks mis, betoogde het Kamerlid, maar „deze modellen bepalen in toenemende mate het beleid en daar is wel iets mis mee”. Hij wees erop dat partijen via specifieke belastingverlagingen, bijvoorbeeld voor de minst verdienende partner van een stel, goed willen scoren bij het CPB.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/26/wie-zorgt-voor-meeste-welvaart-en-voor-het-beste-klimaat-a4033359

Trouw: De nieuwe overheid moet menselijker worden, maar hoe dan?

10 februari 2021

Het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich de afgelopen jaren druk maakte over de Toeslagenaffaire, waarschuwt de vertrouwenscrisis serieus te nemen. Niks doen, zei hij in november in een lezing voor de Stichting Sociale Christendemocratie, is gevaarlijk: “Een groot deel van onze politieke en bestuurlijke elite denkt dat we op dezelfde manier door kunnen gaan, dat een commissie van wijzen hier, compensatie voor gedupeerden daar en het aftreden van een enkele bewindspersoon volstaat om de maatschappelijke vrede te herstellen. Ze onderschatten de omvang van de frustratie, van de machteloosheid onder een groot gedeelte van de bevolking, dat grote problemen heeft om zich staande te houden in een maatschappij die lijkt te zijn ingericht voor een kleine maatschappelijke bovenlaag van hoogopgeleiden die alle regelingen snappen.”

https://www.trouw.nl/verdieping/de-nieuwe-overheid-moet-menselijker-worden-maar-hoe-dan~bebd20be/

Trouw: Traditioneel is Nederland het land van vertrouwen, maar er broeit iets

30 januari 2021

Het derde kabinet-Rutte begon de rit onder het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’, maar eindigde met een zwaar geschonden vertrouwen in de democratische rechtsstaat en alle instanties die daar deel van uitmaken. Een tuin vol planten waar een orkaan overheen is geraasd. Dat maakt herstel niet eenvoudig. Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) pleitte onlangs voor een nieuw sociaal contract. De overheid heeft bijzonder veel macht en kan levens van mensen ‘met een pennenstreek kapotmaken’, zei Omtzigt in een online-lezing voor de Stichting Sociale Christendemocratie in november.

https://www.trouw.nl/binnenland/traditioneel-is-nederland-het-land-van-vertrouwen-maar-er-broeit-iets~b07278b1/

Reformatorisch Dagblad: Kerk rood verlicht om christenvervolging

26 november 2020

Ruim negentig Nederlandse kerken hebben meegedaan aan de actie #RedWednesday, waarbij kerkgebouwen rood werden verlicht om aandacht te vragen voor vervolgde christenen en het recht op godsdienstvrijheid. nitiatiefnemer van de actie is de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert sprak woensdagavond in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam over christenvervolging op een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting voor Sociale Christendemocratie. Nederlanders komen op voor iedereen in de wereld die wordt gediscrimineerd, zei Van Helvert, „behalve als het om christenen gaat.”

https://www.rd.nl/kerk-religie/kerk-rood-verlicht-om-christenvervolging-1.1717466

Nederlands Dagblad: Martijn van Helvert: ‘Nederland moet steviger optreden tegen christenvervolging’

25 november 2020

Er heerst in Nederland schaamte om op te komen voor vervolgde christenen, constateert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Daardoor besteden bewindspersonen en Kamerleden volgens hem te weinig aandacht aan deze groep. Van Helvert roept politici in een initiatiefnota op een objectievere houding aan te nemen…

https://www.nd.nl/nieuws/politiek/1004908/-nederland-moet-steviger-optreden-tegen-christenvervolging-

Arsacal: Red Wednesday: waarom is er zo weinig aandacht voor christenvervolging?

25 november 2020

Woens­dag 25 no­vem­ber – “Red Wednesday”- was er een bij­een­komst in de Sint Nicolaas­basi­liek, geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Sociale Christende­mo­cra­tie om aan­dacht te beste­den aan christen­ver­vol­ging. Diederik Boomsma, fractievoor­zit­ter van het CDA in Am­ster­dam sprak over gods­dienst­vrij­heid in Am­ster­dam en benoemde onder meer problemen die moslims onder­vin­den wanneer zij over­gaan tot een ander – chris­te­lijk – geloof of geen geloof meer aan­han­gen. Martijn van Helvert, tweede kamerlid van het CDA, pre­sen­teerde daarna de ini­tia­tiefnota “Wolf tussen de schapen”over christen­ver­vol­ging…

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2503&t=Red+Wednesday+waarom+is+er+zo+weinig+aandacht+voor+christenvervolging

Telegraaf: Bestuurders hebben het kapotmaken van burgers toch niet als doelstelling?

17 oktober 2020

“Onlangs verscheen op de site van de Stichting Sociale Christendemocratie Pieter Omtzigts lezing ’De (on)betrouwbare overheid’, waarin hij de omvang van de affaire en het falen van verschillende organen, van de Autoriteit Persoonsgegevens tot de rechterlijke macht, gedetailleerd beschrijft.” “Dit onduldbaar onrecht had tot een kabinetsval moeten leiden. Om zoiets als regering niet aftreden, betekent afscheid nemen van een fatsoenlijke relatie met de burger”, aldus Nausicaa Marbe.

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/290769257/bestuurders-hebben-het-kapotmaken-van-burgers-toch-niet-als-doelstelling

Vrij Nederland: Pieter Omtzigt lost een daverend waarschuwingsschot richting de politieke elite

9 oktober 2020

In het rumoer over het stijgend aantal coronabesmettingen, de nieuwe kabinetsmaatregelen en de kerkgang in Staphorst dreigde deze week de lezing onder te sneeuwen die Pieter Omtzigt, Kamerlid en tweede man van het CDA, van de week hield voor de onlangs opgerichte Stichting Sociale Christendemocratie. In een vlammende lezing haalt Pieter Omtzigt hard uit naar de vele overheidsinstanties die de toeslagenaffaire proberen af te dekken, signaleert Thijs Broer. De politieke en bestuurlijke elite kan z’n borst natmaken.

https://www.vn.nl/pieter-omtzigt-waarschuwingsschot/
Geenstijl: Een dreigende revolutie in de Staat der Nederlanden. Door Pieter Omtzigt

3 oktober 2020

Katholiek Kamerlid houdt liberaal pleidooi bij sociaaldemocratische christenclub, wat leidt tot een heel vroom artikel op het weblog GeenStijl.nl

https://www.geenstijl.nl/5155681/en-wat-het-extra-schattig-maakt-is-dat-zijn-oplezing-niet-foutloos-gepolijst-is/

Elsevier Weekblad: Christen-democratisch netwerk wil nieuw sociaal contract

2 oktober 2020

Ze geloven niet meer in het poldermodel en zien de staat voortdurend falen. De regering is volgens hen meer bezig met ‘draagvlak’ zoeken in plaats van oplossingen bieden. Het zogenoemde maatschappelijke middenveld is verstatelijkt en de kloof tussen werkvloer en establishment dreigt van de samenleving ‘een soort D66-feestje’ te maken.

https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2020/10/christendemocratisch-netwerk-wil-nieuw-sociaal-contract-780261/