Reformatorisch Dagblad: Kerk rood verlicht om christenvervolging

26 november 2020

Ruim negentig Nederlandse kerken hebben meegedaan aan de actie #RedWednesday, waarbij kerkgebouwen rood werden verlicht om aandacht te vragen voor vervolgde christenen en het recht op godsdienstvrijheid. nitiatiefnemer van de actie is de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert sprak woensdagavond in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam over christenvervolging op een bijeenkomst georganiseerd door de Stichting voor Sociale Christendemocratie. Nederlanders komen op voor iedereen in de wereld die wordt gediscrimineerd, zei Van Helvert, „behalve als het om christenen gaat.”

https://www.rd.nl/kerk-religie/kerk-rood-verlicht-om-christenvervolging-1.1717466

Nederlands Dagblad: Martijn van Helvert: ‘Nederland moet steviger optreden tegen christenvervolging’

25 november 2020

Er heerst in Nederland schaamte om op te komen voor vervolgde christenen, constateert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Daardoor besteden bewindspersonen en Kamerleden volgens hem te weinig aandacht aan deze groep. Van Helvert roept politici in een initiatiefnota op een objectievere houding aan te nemen…

https://www.nd.nl/nieuws/politiek/1004908/-nederland-moet-steviger-optreden-tegen-christenvervolging-

Arsacal: Red Wednesday: waarom is er zo weinig aandacht voor christenvervolging?

25 november 2020

Woens­dag 25 no­vem­ber – “Red Wednesday”- was er een bij­een­komst in de Sint Nicolaas­basi­liek, geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Sociale Christende­mo­cra­tie om aan­dacht te beste­den aan christen­ver­vol­ging. Diederik Boomsma, fractievoor­zit­ter van het CDA in Am­ster­dam sprak over gods­dienst­vrij­heid in Am­ster­dam en benoemde onder meer problemen die moslims onder­vin­den wanneer zij over­gaan tot een ander – chris­te­lijk – geloof of geen geloof meer aan­han­gen. Martijn van Helvert, tweede kamerlid van het CDA, pre­sen­teerde daarna de ini­tia­tiefnota “Wolf tussen de schapen”over christen­ver­vol­ging…

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2503&t=Red+Wednesday+waarom+is+er+zo+weinig+aandacht+voor+christenvervolging

Telegraaf: Bestuurders hebben het kapotmaken van burgers toch niet als doelstelling?

17 oktober 2020

“Onlangs verscheen op de site van de Stichting Sociale Christendemocratie Pieter Omtzigts lezing ’De (on)betrouwbare overheid’, waarin hij de omvang van de affaire en het falen van verschillende organen, van de Autoriteit Persoonsgegevens tot de rechterlijke macht, gedetailleerd beschrijft.” “Dit onduldbaar onrecht had tot een kabinetsval moeten leiden. Om zoiets als regering niet aftreden, betekent afscheid nemen van een fatsoenlijke relatie met de burger”, aldus Nausicaa Marbe.

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/290769257/bestuurders-hebben-het-kapotmaken-van-burgers-toch-niet-als-doelstelling

Vrij Nederland: Pieter Omtzigt lost een daverend waarschuwingsschot richting de politieke elite

9 oktober 2020

In het rumoer over het stijgend aantal coronabesmettingen, de nieuwe kabinetsmaatregelen en de kerkgang in Staphorst dreigde deze week de lezing onder te sneeuwen die Pieter Omtzigt, Kamerlid en tweede man van het CDA, van de week hield voor de onlangs opgerichte Stichting Sociale Christendemocratie. In een vlammende lezing haalt Pieter Omtzigt hard uit naar de vele overheidsinstanties die de toeslagenaffaire proberen af te dekken, signaleert Thijs Broer. De politieke en bestuurlijke elite kan z’n borst natmaken.

https://www.vn.nl/pieter-omtzigt-waarschuwingsschot/
Geenstijl: Een dreigende revolutie in de Staat der Nederlanden. Door Pieter Omtzigt

3 oktober 2020

Katholiek Kamerlid houdt liberaal pleidooi bij sociaaldemocratische christenclub, wat leidt tot een heel vroom artikel op het weblog GeenStijl.nl

https://www.geenstijl.nl/5155681/en-wat-het-extra-schattig-maakt-is-dat-zijn-oplezing-niet-foutloos-gepolijst-is/

Elsevier Weekblad: Christen-democratisch netwerk wil nieuw sociaal contract

2 oktober 2020

Ze geloven niet meer in het poldermodel en zien de staat voortdurend falen. De regering is volgens hen meer bezig met ‘draagvlak’ zoeken in plaats van oplossingen bieden. Het zogenoemde maatschappelijke middenveld is verstatelijkt en de kloof tussen werkvloer en establishment dreigt van de samenleving ‘een soort D66-feestje’ te maken.

https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2020/10/christendemocratisch-netwerk-wil-nieuw-sociaal-contract-780261/