Doneren

Word donateur

Waarom is onze zomerschool het steunen waard?

Wat is christendemocratie? Die vraag beantwoorden is niet eenvoudig. Het is geen kwestie van links of rechts, want christendemocratie laat zich niet goed vangen in dit klassieke schema. Christendemocratie is politiek gebaseerd op het christelijk mensbeeld. Dat mensbeeld leert ons veel over de aard van de mens en maatschappij en dus ook hoe we daar mee om moeten gaan.

Het leert ons dat een mens niet alleen een calculerende homo economicus is, maar ook immateriële behoeften heeft. Het leert dat een mens om te floreren een gemeenschap nodig heeft waarin hij zich thuis weet. Het wijst ons op de beperktheid van ons kennen en nodigt uit tot bescheidenheid.

Het leert ons dat er een natuurlijke orde der dingen is, die we niet straffeloos kunnen negeren, hoe graag we dat ook zouden willen. Het leert ons de waarde van traditie bij de inrichting van de maatschappij; het leert ons dat politiek iets inherent tragisch heeft, dat het paradijs niet van deze wereld is en dat het vaak kiezen is tussen twee kwaden.

De christendemocratie is de afgelopen jaren steeds verder gemarginaliseerd. Niet alleen vanwege interne strubbelingen van christendemocratische politieke partijen, maar ook omdat het is gefundeerd op concepten, zoals het menselijk tekort, de beperktheid van het kennen en de realiteit van de natuurlijke orde, die volgens het moderne denken niet echt bestaan, en waar veel jongeren ook niet meer mee in aanraking komen.

Wij vinden de christendemocratische traditie het behouden waard. Niet omdat traditie of het geloof dat voorschrijft, maar omdat het voor iedereen die net wat langer kijkt, dichter bij de waarheid ligt dan al hetgeen onze moderne socialistische en liberale vrienden daar tegenoverzetten en dus tot beter en realistischer beleid leidt.

Om ook de nieuwe generatie  kennis te laten maken met de rijkdommen van de christendemocratische politieke traditie, en deze traditie zo te laten voortbestaan, organiseren wij elk jaar een intensieve, vierdaagse cursus voor jonge, betrokken mensen met verschillende (politieke) achtergronden. Uw financiële bijdrage kunnen wij daarbij goed gebruiken.

Ondersteun ons werk

Uw bijdrage wordt besteed aan de vorming van nieuw talent. Voor een beter Nederland.

U kunt doneren via ideal met behulp van dit formulier of  een bedrag overmaken op INGB 0108 9898 44 tnv Stg Christendemocratische Leergangen o.v.v. donatie.

De stichting heeft een Anbi-status: uw kunt uw giften aftrekken van de belasting.

Aangepast bedrag

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €5