stichting sociale christendemocratie

Denktank

Denktank

Wij werken aan nieuwe ideeën om urgente maatschappelijke vraagstukken op te lossen en om een vastgelopen overheid weer op gang te krijgen.

Binnen onze denktank werken we samen met deskundigen en betrokken burgers om de uitdagingen van onze tijd te analyseren goede ideeën uit te werken tot bruikbare politieke plannen. We gaan daarbij voorbij aan de waan van de dag en kijken verder dan de eerstvolgende peiling, maar verliezen het politieke aspect niet uit het oog. Ons Appèl dient bij deze ideeënontwikkeling als uitgangspunt.

Een stelselwijziging van gigantische omvang, gebaseerd op een akkoord dat, buiten het parlement om, door al dan niet representatieve belangenorganisaties is gesloten. Wij zien dat niet als een garantie voor een geslaagde hervorming. Lees verder… 

Ruimtelijke ordering, leefomgeving en klimaat
De inrichting van ons landschap moet weer het resultaat zijn van de politieke keuzes die we samen maken

en niet van modellen of abstracte juridische systemen. Hoe zorgen we ervoor dat het milieu-, natuur en klimaatbeleid weer het resultaat is van een democratische belangenafweging die leidt tot een zo optimaal mogelijk evenwicht en een gezond, welvarend en leefbaar land?

de economische positie van de middenklasse
Werkende armen, keiharde prikkels en een zo complex belastingstelsel dat iedereen het overzicht kwijt is.

Ons belastingstelsel is grotendeels gevormd door de economische modellen van het CPB, en binnen die modellen functioneert het ook perfect. De praktijk is anders. Hoe leggen we belangrijke politieke principes, zoals rechtvaardigheid en het draagkrachtbeginsel, weer ten grondslag aan ons belastingstelsel?

europa en de euro
De euro en het monetair beleid van de Europese Centrale Bank zijn geen onverdeeld succes.

Het huidige monetaire beleid van de ECB heeft een substantiële negatieve invloed op ons pensioenstelsel en onze huizenmarkt. Daarnaast kent de eurozone een ingebouwde instabiliteit, die een gevaar vormt voor de eenheid en samenwerking in Europa. Hoe gaan we om met deze problemen en hoe geven we opnieuw vorm aan het Europese project?

LEVER een bijdrage

Alle beetjes helpen...