Welmoed Vlieger

Welmoed Vlieger studeerde Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing en vervolgens Wijsbegeerte aan de UvA. Zij was van 2018 tot 2021 columnist bij dagblad Trouw en werkt als spreker/trainer voor Comenius, een opleidingsinstituut voor bestuurders in het publieke en private domein die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van visie en leiderschap en wijs en rechtvaardig bestuur. Zij is daarnaast (sinds 2010) freelance spreker en publicist en werkte o.a. mee aan het boek ‘Een nieuw sociaal contract’ van Pieter Omtzigt. Vlieger is als buitenpromovendus verbonden aan de VU waar zij een proefschrift schrijft over ‘innerlijkheid en politiek’. Sinds 2021 is zij ambtelijk secretaris van de Groep Omtzigt.

20210827-14