Jaap Hanekamp

Jaap Hanekamp studeerde Scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aldaar in 1992, waarna hij een post-doctoral degree in chemistry aan de University of California Riverside haalde. Hij is Associate Professor Scheikunde aan het University College Middleburg en Adjunct Faculty Member aan het ‘department of Public Health and Environmental Health Sciences’ van de University of Massachusetts Amherst. Hij was lid van de commissie Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof dat in opdracht van de minister van LNV de methodiek en praktijk van de modellen voor stikstofdepositie kritisch beoordeelde. In 2015 promoveerde hij voor de tweede keer, ditmaal in de Theologie, op een proefschrift getiteld ‘Utopia and Gospel, Unearthing the Good News in Precautionary Culture’.