2 oktober 2020: CDA Kamerlid Pieter Omtzigt: De (on)betrouwbare overheid

Het is tijd voor een nieuw sociaal contract, aldus Pieter Omtzigt. In de toeslagenaffaire hielp de belastingdienst een substantieel aantal onschuldige burgers financieel, emotioneel en sociaal de vernieling in. De rechtsbescherming die er in theorie had moeten zijn, bleek in de praktijk niet te bestaan: ouders kregen bij de bestuursrechter, zowel bij de rechtbank als bij de Raad van State, steevast nul op het rekest. Ook pogingen om voor de burgerlijke rechter recht te halen vielen steeds uit in het nadeel van de gedupeerde ouders, en in het voordeel van de overheid.

Als goedwillende, maar minder mondige burgers weerloos zijn tegen de macht van de staat, dan is er iets fundamenteels mis in de ordening van onze samenleving. Fundamentele problemen behoeven fundamentele oplossingen. Pieter Omtzigt zal op vrijdag 2 oktober 2020 op onderzoek gaan naar de omvang en de oorzaken van dit probleem, en naar de mogelijkheid van een nieuw sociaal contract om er voor te zorgen dat er een rechtsstaat is voor iedereen.

Pieter Omtzigt (1974) is econometrist en Tweedekamerlid voor het CDA. Als Kamerlid werd hij vooral bekend door zijn onafhankelijke positie en zijn vasthoudendheid, waardoor een substantieel aantal schandalen aan het licht kwamen, waaronder de toeslagenaffaire, de corruptie in de raad van Europa en de misstanden op Malta. Hij is zonder twijfel een van de schaarse hedendaagse politici die gericht is op de inhoud en verder kijkt dan de waan van de dag. Hij werd nipt geen lijsstrekker, maar is nu running mate bij de Tweedekamerverkiezingen in maart 2021.

Vanwege de huidige corona-maatregelen is de lezing bij Pieter Omtzigt thuis opgenomen, en zal op internet worden gepubliceerd. U kunt de lezing van Omtzigt hier teruglezen en terugkijken.