Op 25 november 2020 gaf Martijn van Helvert (CDA) voor onze stichting in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam zijn visie op het Nederlands buitenlandbeleid, in het bijzonder met het oog op christenvervolging. Lees zijn toespraak en initiatiefnota hier terug. Een verslag van de bijeenkomst, met ook bijdragen van Mgr. Hendriks (Bisschop van Haarlem-Amsterdam), Diederik Boomsma (CDA Amsterdam), Dennis de Jong (oud-diplomaat en oud-Europarlementariër SP) en Peter Broeders (Kerk in Nood), vindt u hier.

Stichting voor Sociale Christendemocratie

De maatschappelijke orde die in het naoorlogse Nederland voor decennia economische voorspoed en maatschappelijke vrede mogelijk heeft gemaakt, bestaat niet meer. Niemand kan de toenemende tegenstellingen binnen de Nederlandse samenleving ontkennen.

Om deze tegenstellingen te overwinnen zijn nieuwe politieke ideeën nodig die een breed draagvlak en sociale vrede in de samenleving kunnen bewerkstelligen. In het huidige politieke landschap is aan dergelijke ideeën bepaald geen overvloed.

De christendemocratie is hierop helaas geen uitzondering. En dat is een gemiste kans. Want de rijke christendemocratische traditie is bij uitstek een stabiel fundament voor nieuwe politieke ideeën. Er is bovendien een rijk reservoir van goedwillende, talentvolle en competente mannen en vrouwen met goede ideeën die de christendemocratie zeer zijn toegedaan.

Het is ons doel om dit talent te activeren. Het is eveneens ons doel om de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om met dit talent de nieuwe politieke antwoorden te formuleren voor de grote uitdagingen waar ons land de komende jaren mee te maken gaat krijgen. Welkom bij de stichting voor sociale christendemocratie.