Op 2 oktober 2020 gaf Pieter Omtzigt voor onze stichting zijn visie op de toekomst van de rechtsstaat in zijn lezing met als titel:  De (on)betrouwbare overheid: tijd voor een nieuw sociaal contract. Lees & kijk zijn betoog hier terug.

Stichting voor Sociale Christendemocratie

De maatschappelijke orde die in het naoorlogse Nederland voor decennia economische voorspoed en maatschappelijke vrede mogelijk heeft gemaakt, bestaat niet meer. Niemand kan de toenemende tegenstellingen binnen de Nederlandse samenleving ontkennen.

Om deze tegenstellingen te overwinnen zijn nieuwe politieke ideeën nodig die een breed draagvlak en sociale vrede in de samenleving kunnen bewerkstelligen. In het huidige politieke landschap is aan dergelijke ideeën bepaald geen overvloed.

De christendemocratie is hierop helaas geen uitzondering. En dat is een gemiste kans. Want de rijke christendemocratische traditie is bij uitstek een stabiel fundament voor nieuwe politieke ideeën. Er is bovendien een rijk reservoir van goedwillende, talentvolle en competente mannen en vrouwen met goede ideeën die de christendemocratie zeer zijn toegedaan.

Het is ons doel om dit talent te activeren. Het is eveneens ons doel om de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om met dit talent de nieuwe politieke antwoorden te formuleren voor de grote uitdagingen waar ons land de komende jaren mee te maken gaat krijgen. Welkom bij de stichting voor sociale christendemocratie.