Update: 15 juni 2021 verzoek bijeenroepen partijcongres

Het verzoek tot het organiseren van een partijcongres is inmiddels door meer dan 500 leden ondertekend. Wij hebben het verzoek inmiddels verzonden naar het partijbestuur. Het partijbestuur dient in principe binnen 8 weken aan dit verzoek gevolg te geven. In overleg met de verzoekers kan van deze termijn worden afgeweken. Wij wachten daaromtrent de reactie en het voorstel van het bestuur af. Het dagelijks c.q. landelijk bestuur heeft inmiddels de intentie kenbaar gemaakt een congres te willen organiseren, en daartoe een voorstel gedaan aan de verenigingsraad (partijbestuur). Dit zal hierover op 21 juni beraadslagen. Voor ons is het in het bijzonder van belang dat het programma en de tijdsindeling een weerslag is van de redenen die aan het verzoek tot het organiseren van het partijcongres ten grondslag liggen, en dat de door ons aangeven onderwerpen gedegen kunnen worden besproken. Wij wachten hierover de reactie van het partijbestuur en het voorstel voor het programma van het congres af.

Stichting voor Sociale Christendemocratie

De maatschappelijke orde die in het naoorlogse Nederland voor decennia economische voorspoed en maatschappelijke vrede mogelijk heeft gemaakt, bestaat niet meer. Niemand kan de toenemende tegenstellingen binnen de Nederlandse samenleving ontkennen.

Om deze tegenstellingen te overwinnen zijn nieuwe politieke ideeën nodig die een breed draagvlak en sociale vrede in de samenleving kunnen bewerkstelligen. In het huidige politieke landschap is aan dergelijke ideeën bepaald geen overvloed.

De christendemocratie is hierop helaas geen uitzondering. En dat is een gemiste kans. Want de rijke christendemocratische traditie is bij uitstek een stabiel fundament voor nieuwe politieke ideeën. Er is bovendien een rijk reservoir van goedwillende, talentvolle en competente mannen en vrouwen met goede ideeën die de christendemocratie zeer zijn toegedaan.

Het is ons doel om dit talent te activeren. Het is eveneens ons doel om de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om met dit talent de nieuwe politieke antwoorden te formuleren voor de grote uitdagingen waar ons land de komende jaren mee te maken gaat krijgen. Welkom bij de stichting voor sociale christendemocratie.

Modellen regeren Den Haag

Hoe rekenmodellen leiden tot onverantwoorde en onuitlegbare beleidskeuzes

De overheid maakt op tal van onderwerpen gebruik van modellen, of het nu gaat over belastingen, klimaat- of milieumaatregelen,  inkomenspolitiek of zelfs coronamaatregelen. Deze modellen bepalen in toenemende mate het beleid.

Maar de werkelijkheid is complex en per definitie niet volledig in een model te vangen. Op het moment dat we dit vergeten, krijgen we beleid dat op papier weliswaar een succes is, maar in werkelijkheid de situatie verergert.

En dat is precies wat er de afgelopen jaren mis is gegaan op vele beleidsterreinen. Wij zijn ons gaan fixeren op de modelwerkelijkheid, en de echte werkelijkheid is steeds verder uit beeld geraakt. Dat leidt tot onverantwoorde en onuitlegbare beleidskeuzes.

Voor iedereen  die wil weten waarom hij er de afgelopen jaren volgens de krant steeds op vooruit is gegaan, maar daar in de praktijk weinig van heeft gemerkt. 

Download, kijk of lees de volledige uiteenzetting hier.

Nederland Drugsland

Een reportage over falend drugsbeleid met Bart De Wever, Peter Noordanus en Inge van Dijk

Terwijl de macht van de criminele drugsorganisaties toeneemt, wordt er in de kwaliteitsmedia voornamelijk gediscussieerd of harddrugs nu wel of niet gelegaliseerd moet worden. Ook in dit geval heeft het intellectuele debat zich losgemaakt van de realiteit. Want of je nu voor- of tegenstander bent, een ding is zeker: legalisering zal geen positief effect hebben op de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit.  

De miljardenomvang van de Nederlandse drugsindustrie ondermijnt de hele samenleving. Als we dit tij willen keren, moeten we in de eerste plaats onze ideologische vooringenomenheid laten varen en gaan zien wat we eigenlijk niet willen zien. Bart De Wever (Burgemeester van Antwerpen, N-VA), Peter Noordanus (Voorzitter strategisch beraad ondermijning en oud-burgemeester van Tilburg) en Inge van Dijk (kandidaat kamerlid en wethouder in Gemert-Bakel, CDA) schetsen de realiteit van een illegale miljardenindustrie die de samenleving vergiftigt.

Bekijk hier de volledige reportage ‘Nederland Drugsland’.